کمیته اضطراری پیشگیری از بیماری وبا تشکیل جلسه داد.
این جلسه با محوریت بررسی وضعیت غیر بهداشتی بازارچه مرزی کیله با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سردشت، مدیر شکبه بهداشت و درمان و سایر اعضای کمیته برگزار شد.
  • چهارشنبه 1 تیر 1401 ساعت 14:17
تجلیل و تقدیر از کشاورزان نمونه استانی در بخش های مختلف کشاورزی
این مراسم که به منظور ارج نهادن به تلاش های ارزنده تولید کنندگان برتر برگزار شد از پنج نفر  کشاورزان شهرستان سردشت در بخش های منابع طبیعی، زراعت، مجری کانون یادگیری، تولید کننده انگور دیم با کسب رتبه برتر استانی مورد تجلیل و تقدیر قرارگرفتند.
  • چهارشنبه 1 تیر 1401 ساعت 13:08
#روزملی اصناف گرامی باد.
  • چهارشنبه 1 تیر 1401 ساعت 08:52
. #هفته قوه قضائیه
  • چهارشنبه 1 تیر 1401 ساعت 07:54
<< < 10