سرپرست فرمانداری سردشت تاکید کرد
مدیران با تلاش مضاعف در راستای تحقق اهداف سازمانی و‌ توسعه شهرستان گام بردارند
سرپرست فرمانداری سردشت تاکید کرد : مدیران در سال جدید برنامه ریزی مدون و‌ منسجم داشته باشند و با تلاش مضاعف در راستای تحقق اهداف سازمانی و‌ توسعه شهرستان گام بردارند.
  • یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 08:27
بازدبد از پایگاه امداد و نجات بین جاده ای
  • دوشنبه 5 فروردین 1398 ساعت 08:28
دیدار با امام جمعه شهر ربط
  • دوشنبه 5 فروردین 1398 ساعت 08:23
1 2 3 4