دیدار رئیس و کارکنان اداره آموزش و فنی حرفه ای شهرستان سردشت با فرماندار:
نخشی پور اظهار داشت:ارتقای بهره وری و افزایش کیفیت در تولید با نیروی انسانی ماهر و کارآزموده محقق می شود که سازمان فنی و حرفه ای در این خصوص رسالت سنگینی بر عهده دارد و انتظار می رود فعالیت های چشمگیری در این حوزه اقدام نمایند
  • دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 13:16
باحضور فرماندار سردشت مانور اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی شهرستان برگزار شد:
نخشی پور" مشارکت کمی و کیفی نیروهای عمل کننده عضو مدیریت بحران شهرستان های سردشت، مهاباد و پیرانشهر در این مانور را بسیار خوب ارزیابی کرد.
  • پنج شنبه 2 مرداد 1399 ساعت 08:02
<< < 2