با ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری صورت گرفت
دومین جلسه پارلمان مشورتی بانوان شهرستان سردشت برگزار شد :
  • یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 13:39
1 2 3 4 5