️بازدید معاونین وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های  شهر سردشت :
🔵در اولین ماه از پاییز معاون معماری و شهرسازی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از پروژه‌های راه و شهرسازی و شهرداری سردشت بازدید کردند.
  • سه شنبه 22 مهر 1399 ساعت 13:56
باریاست فرماندارصورت گرفت
برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدرشهرستان سردشت:
  • دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 10:50
پیام تسلیت فرماندار شهرستان سردشت درپی شهادت مرزبان غیوردرسردست :
اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت در پیامی شهادت احدی از مرزبانان رشید مرزبانی شهرستان  راتسلیت گفت.
  • یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 09:22
1 2 3 4 5 6