باریاست فرماندار
جلسه کمیته تامین مسکن محرومین سردشت برگزار شد
  • یکشنبه 22 خرداد 1401 ساعت 14:20
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی:
صیانت از محیط زیست و سلامت مردم ضروری است
  • یکشنبه 22 خرداد 1401 ساعت 11:36
#آگهی_مزایده
برگزاری مزایدە تاسیسات خدماتی و رفاهی بازارچە کیلە
این مزاید از تاریخ 1401/03/23 تا تاریخ 1401/04/04 فعال بودە و شرکت کنندگان می توانند با مراجعە بە سامانە ستاد بە آدرس www.setadiran.ir و ارائە مدارک لازم در این مزایدە شرکت کنند.
  • یکشنبه 22 خرداد 1401 ساعت 09:26
اطلاعیه_مهم
ابلاغ تغییر ساعت فعالیت ادارات آذربایجان غربی
  • پنج شنبه 19 خرداد 1401 ساعت 15:18
استاندار آذربایجان غربی:
102 مصوبه برای توسعه و پیشرفت شهرستان خوی به تصویب رسید
استاندار آذربایجان غربی گفت: 102 مصوبه برای توسعه و پیشرفت شهرستان خوی مصوب شد.
  • پنج شنبه 19 خرداد 1401 ساعت 08:37
<< < 4 5 6 7 8