سرپرست فرمانداری سردشت مطرح کرد
پیشرفت هر جامعه ای در گرو فرهنگ آن جامعه است
سرپرست فرمانداری سردشت گفت: پیشرفت هر جامعه ای در گرو فرهنگ آن جامعه است.
  • سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 20:56
سرپرست فرمانداری سردشت مطرح کرد؛
مواد مخدر یکی از زمینه های انحراف اجتماعی است
  • شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 17:14