‍ #رفع_تصرف و خلع ید ۴ موقوفه توسط اداره #اوقاف و شناسایی۳۳ موقوفه در سردشت:
▫️از ابتدای سالجاری تاکنون در این شهرستان  ۴ موقوفه به ارزش ۳۰ میلیارد ریال رفع تصرف و خلع ید شده است.
  • جمعه 2 آبان 1399 ساعت 11:50
# باریاست فرماندار سردشت صورت گرفت
هفتمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان:
  • سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 13:46
به مناسبت هفته نیروی انتظامی
#دیدار فرماندار با فرماندهی انتظامی شهرسردشت:
  • سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 13:18
به مناسبت هفته نیروی انتظامی
#دیدار فرماندار با جانشین فرماندهی مرزبانی شهرسردشت:
  • سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 13:14
#به مناسبت آغاز دهه وقف
▪️دیدار رئیس و پرسنل اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان سردشت با فرماندار:
رئیس ادارەاوقاف در دیدار با فرماندار سردشت از #تشکیلشورایامورخیریه #برایاولین_بار در شهرستان خبر داد.
  • دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 13:43