با ریاست اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت؛
پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان سردشت برگزار شد:
  • سه شنبه 7 بهمن 1399 ساعت 08:07