جلسه کمیته حفاری شهرستان سردشت برگزار شد:
  • چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 14:04
با ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری صورت گرفت
دومین جلسه پارلمان مشورتی بانوان شهرستان سردشت برگزار شد :
  • یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 13:39