صورت گرفت
بازدید فرماندارسردشت از پروژه آسفالت ریزی معابر "روستای واوان":
فرماندار سردشت درحاشیه این بازدیدضمن تبریک عید قربان گفت: آسفالت مشارکتی و اجرای طرح هادی معابردرروستای واوان با مساحت ۶۰۰۰ مترمربع آسفالت و ۲۰۰۰ متر طول جدول در حال انجام است.
  • چهارشنبه 8 مرداد 1399 ساعت 08:30
فراخوان عمومی (تاسیسات رفاهی و خدماتی بازارچه مرزی کیله سردشت)
استانداری آذربایجان غربی( فرمانداری شهرستان سردشت) در نظر دارد در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و تنظیم قانون بخشی از مقررات مالی دولت، تأسیسات رفاهی وخدماتی بازارچه مرزی کیله را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید.
  • چهارشنبه 8 مرداد 1399 ساعت 07:50
دیدار رئیس و کارکنان اداره آموزش و فنی حرفه ای شهرستان سردشت با فرماندار:
نخشی پور اظهار داشت:ارتقای بهره وری و افزایش کیفیت در تولید با نیروی انسانی ماهر و کارآزموده محقق می شود که سازمان فنی و حرفه ای در این خصوص رسالت سنگینی بر عهده دارد و انتظار می رود فعالیت های چشمگیری در این حوزه اقدام نمایند
  • دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 13:16